Thứ Tư, 24 tháng 8, 2011

3G Việt 1.9 - Quản lý lưu lượng và cước GPRS/EDGE/3G dành cho Android

+ Cập nhật thông số các gói cước Mobifone (cước thuê bao, lưu lượng miễn phí, cước vượt gói). Thêm các gói cước M70, M100, Q-263.
+ Bổ sung các giao tiếp mới hỗ trợ quản lý lưu lượng trên các thiết bị Android ít phổ thông. (Nếu máy đã bật kết nối 2G/3G mà chương trình không đọc được lưu lượng thì vui lòng phản hồi cho tác giả)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét