Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2011

3G Việt 1.6 - Quản lý lưu lượng và cước GPRS/EDGE/3G dành cho Android

+ Tăng độ ổn định của dịch vụ lấy thông tin lưu lượng
+ Thêm tính năng sao lưu, phục hồi dữ liệu lưu lượng (thường dùng khi nâng cấp máy hoặc chuyển SIM...)
+ Thêm tính năng cài đặt GPRS/EDGE/3G theo nhà mạng (dùng khi chưa thiết lập được cấu hình vào mạng)