Thứ Hai, 15 tháng 8, 2011

3G Việt 1.8 - Quản lý lưu lượng và cước GPRS/EDGE/3G dành cho Android

+ Thay đổi cách tính thời hạn gói cước loại 30 ngày (Sẽ tính chính xác 30 ngày chứ không lấy mốc một ngày trong từng tháng lịch như cách cũ)
+ Thêm tính năng tùy chọn gói cước riêng của người dùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét