Thứ Tư, 24 tháng 8, 2011

3G Việt 1.9 - Quản lý lưu lượng và cước GPRS/EDGE/3G dành cho Android

+ Cập nhật thông số các gói cước Mobifone (cước thuê bao, lưu lượng miễn phí, cước vượt gói). Thêm các gói cước M70, M100, Q-263.
+ Bổ sung các giao tiếp mới hỗ trợ quản lý lưu lượng trên các thiết bị Android ít phổ thông. (Nếu máy đã bật kết nối 2G/3G mà chương trình không đọc được lưu lượng thì vui lòng phản hồi cho tác giả)

Thứ Hai, 15 tháng 8, 2011

3G Việt 1.8 - Quản lý lưu lượng và cước GPRS/EDGE/3G dành cho Android

+ Thay đổi cách tính thời hạn gói cước loại 30 ngày (Sẽ tính chính xác 30 ngày chứ không lấy mốc một ngày trong từng tháng lịch như cách cũ)
+ Thêm tính năng tùy chọn gói cước riêng của người dùng

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2011

3G Việt 1.7 - Quản lý lưu lượng và cước GPRS/EDGE/3G dành cho Android

+ Cho phép khai báo lưu lượng khuyến mãi, tặng thêm vào gói cước hiện tại.
+ Sửa 1 số lỗi nhỏ.
(Tính năng tùy biến gói cước bất kỳ sẽ được phát triển trong thời gian tới)