Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

DRS Staff 1.5.2 - Phần mềm hỗ trợ nghiệp vụ dành cho nhà hàng, quán cafe

+ Tùy chọn giao diện thực đơn theo 1 cột hay 2 cột
+ Bỏ tự sắp xếp món thực đơn theo thứ tự ABC
+ Sửa lỗi không đăng ký được cho các thiết bị không có bộ nhớ ngoài

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét