Thứ Năm, 30 tháng 8, 2012

3G Việt 2.0.3 - Quản lý lưu lượng và cước GPRS/EDGE/3G dành cho Android

+ Chuyển đổi cơ chế đếm lưu lượng, chỉ hỗ trợ phiên bản Android từ 2.2 trở lên
+ Sửa lỗi đếm sai, nhảy vọt lưu lượng trên phiên bản Android 4.0+
+ Chức năng bật/tắt APN không hoạt động kể từ phiên bản Android 4.0+ do cơ chế bảo mật của Google (Chỉ hoạt động được khi thiết lập là ứng dụng hệ thống trên máy đã root)

1 nhận xét: