Thứ Ba, 27 tháng 12, 2011

3G Việt 1.9.5 - Quản lý lưu lượng và cước GPRS/EDGE/3G dành cho Android

+ Sửa lỗi sai thời lượng khi qua năm mới.
+ Sửa lỗi hiển thị không đầy đủ lịch sử lưu lượng theo kỳ và tuần.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét