Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011

3G Việt 1.9.3 - Quản lý lưu lượng và cước GPRS/EDGE/3G dành cho Android

+ Sửa một số lỗi nhỏ của phiên bản trước.

1 nhận xét: